Budżet obywatelski - harmonogram 2016 

 

Harmonogram 2016

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/187/2016 rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2016 r.:

1. składanie  projektów na formularzach zgodnych z załącznikiem do ww. uchwały  - od 18.07.2016 r. do 12.09.2016 r.,

2. weryfikacja złozonych projektów przez powołaną przez Burmistrza Gminy Wołów komisję  - do 30.09.2016 r.,

3. ogłoszenie listy projektów , na które będzie mozna głosowć - do 07.10.2016 r.,

4. spotkanie informacyjne, prezentacje projektów -  do 14.10.2016 r. ( dokładny termin zostanie podany po ustaleniach z osobami prezentującymi swoje projekty),

5. głosowanie  - od 17.10.2016 r. do 31 10.2016 r.,

6. ogłoszenie wyników - niezwłocznie po obliczeniu głosów przez komisje powołaną przez Burmistrza Gminy Wołów.

 

Najważniejsze zasady budżetu:

1. na potrzeby budżetu obywatelskiego wyodrębniono 2 okręgi -  okręg nr 1 ( obszar administracyjny miasta Wołów) oraz okręg nr 2 (pozostały obszar administracyjny Gminy Wołów),

2. kwota środków z budżetu Gminy Wołow przeznaczonych na budżet obywatelski wynosi po 150 tys. zł dla każdego z wyodrębnionych okręgów,

3. propozycja projektu musi być zgłoszona i poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców danego okręgu,

4. projekt musi być złozony na formularzu stanowiącym załacznik do Uchwały nr XXXI/187/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2016 r.,

5. formularz musi mieć wypełnione wszystkie obowiązkowe pola,

6. zgłaszane zadanie musi być zgodne z zadaniami gminy i planem zagospodarowania przestrzennego, 

7. musi istnieć możliwośc realizacji zgłaszanego projektu za kwotę wskazaną w formularzu,

8. zadanie musi być mozliwe do zrealizowania w terminie do 30.11.2017r. ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

XXXI-187-2016_06-07-2016_11-54-21.pdf

Data: 2016-07-11 14:53:17 Rozmiar: 202.34k Format: .pdf Pobierz

XXXI-187-2016_zalacznik_1_06-07-2016_12-01-08.pdf

Data: 2016-07-11 14:53:17 Rozmiar: 645.16k Format: .pdf Pobierz

XXXI-187-2016_zalacznik_2_06-07-2016_12-02-47.pdf

Data: 2016-07-11 14:53:17 Rozmiar: 520.8k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie.pdf

Data: 2016-07-11 14:53:17 Rozmiar: 607.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 373
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Studenna
Osoba odpowiedzialna za informację : Studenna Renata
Czas wytworzenia: 2016-07-11 14:53:17
Czas publikacji: 2016-12-28 13:39:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak