ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

 
 

Wymagane dokumenty:

  • druk  „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”’

  • dowód osobisty lub paszport

  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

  • 17,00 zł za zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu (jeśli osoba zgłaszająca wnosi o wydanie zaświadczenia)

  • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

  •  na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów

Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.odt

Data: 2016-07-12 13:49:24 Rozmiar: 18.84k Format: .odt Pobierz

Pełnomocnictwo.odt

Data: 2016-07-12 13:49:24 Rozmiar: 18.28k Format: .odt Pobierz

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018.pdf

Data: 2018-01-30 10:42:29 Rozmiar: 183.46k Format: .pdf Pobierz

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 10:00:26 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 228
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-12 13:49:24
Czas publikacji: 2018-06-04 10:00:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak