ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU CZASOWEGO POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

Wymagane dokumenty:

  • druk „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”

  • dowód osobisty, lub paszport  

  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

  • 17,00 zł za zaświadczenie o zgłoszeniu powrotu (jeśli osoba zgłaszająca wnosi o wydanie zaświadczenia)

  • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwuOpłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

  • na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów

Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.odt

Data: 2016-07-12 13:54:00 Rozmiar: 18.84k Format: .odt Pobierz

Pełnomocnictwo.odt

Data: 2016-07-12 13:54:00 Rozmiar: 18.28k Format: .odt Pobierz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018.pdf

Data: 2018-01-30 10:42:59 Rozmiar: 150.17k Format: .pdf Pobierz

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 09:55:35 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 214
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-12 13:54:00
Czas publikacji: 2018-06-04 09:55:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak