21.05.2018 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.10.2018. Nazwa zadania: "Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie".

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu - przekazane do publikacji w DUUE.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 124.65k Format: .pdf Pobierz

2018-OJS098-222609-pl.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 124.82k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja istotnych warunków.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 4M Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 137k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument.doc

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 185k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 3.docx

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 15.68k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 4.docx

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 17.6k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 5.docx

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 15.84k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 6.docx

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 15.93k Format: .docx Pobierz

Umowa SIPOK.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 168.03k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 169.34k Format: .pdf Pobierz

B-806_1e - Wołów - budynek socjalno biurowy Przedmiar.PDF

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 127.7k Format: .pdf Pobierz

B-806_2e - Wołów - Kompostownia Przedmiar .PDF

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 108.14k Format: .pdf Pobierz

B-806_3e - Wołów - Wiata Przedmiar .PDF

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 107.78k Format: .pdf Pobierz

PRZEDMIAR ROBOT - Elektryka - Sortownia.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 5.98M Format: .pdf Pobierz

PRZEDMIAR ROBOT - SIECI ELEKTRYCZNE.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 5.28M Format: .pdf Pobierz

Kompostownia technologia przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 291.98k Format: .pdf Pobierz

Kompostownia część budowlana przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 310.49k Format: .pdf Pobierz

Mur oporowy część budowlana przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 294.22k Format: .pdf Pobierz

Ob 8 Hala sortowni część budowlana przedmiar (1).pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 328.37k Format: .pdf Pobierz

Ob 8 Hala sortowni technologia przedmiar (1).pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 292.22k Format: .pdf Pobierz

Wiaty magazynowe część budowlana przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 308.51k Format: .pdf Pobierz

Zbiornik retencyjny przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 310.9k Format: .pdf Pobierz

1. STWIORB.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 40.51M Format: .zip Pobierz

TOM 1 - PZT, Kontener, waga.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 6.39M Format: .zip Pobierz

TOM 2 - Budynek socjalno-biurowy.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 28.94M Format: .zip Pobierz

TOM 3 - Budynek sortowni-odpadów.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 59.4M Format: .zip Pobierz

TOM 4 - Kompostownia, biofiltr, kontener techniczny.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 7.16M Format: .zip Pobierz

TOM 5 - Wiata i boksy magazynowe.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 8.81M Format: .zip Pobierz

TOM 6 - Mur oporowy, zbiornik retencyjny.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 6.64M Format: .zip Pobierz

TOM 7 - Sieci zewnętrzne sanitarne.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 31.06M Format: .zip Pobierz

TOM 8 - sieci zewnętrzne elektryczne.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 41.48M Format: .zip Pobierz

TOM 9 A- Drogi.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 5.42M Format: .zip Pobierz

TOM 9 B - Drogi.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 47.43M Format: .zip Pobierz

TOM 9 C - Drogi.zip

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 48.99M Format: .zip Pobierz

Ob 9 Budynek socjalny część budowlana przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 355.56k Format: .pdf Pobierz

Zagospodarowanie terenu przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 288.24k Format: .pdf Pobierz

Wentylacja hali sortowni przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 304.13k Format: .pdf Pobierz

Nawierzchnie drogowe przedmiar.pdf

Data: 2018-05-25 10:56:47 Rozmiar: 313.02k Format: .pdf Pobierz

PT_Wołów.pdf

Data: 2018-05-25 12:30:03 Rozmiar: 1.23M Format: .pdf Pobierz

S-01 Obliczenia bilansowe przepływów.pdf

Data: 2018-05-25 12:30:03 Rozmiar: 176.42k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienie treści siwz 1.pdf

Data: 2018-06-06 13:55:31 Rozmiar: 4.81M Format: .pdf Pobierz

Koncepcja programowo-przestrzenna.zip

Data: 2018-06-06 13:55:31 Rozmiar: 10.61M Format: .zip Pobierz

decyzja pozwolenie na budowę.pdf

Data: 2018-06-08 11:36:12 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Umowa SIPOK 06.06.pdf

Data: 2018-06-06 13:55:31 Rozmiar: 159.78k Format: .pdf Pobierz

Modyfikacja treści siwz 1.pdf

Data: 2018-06-06 13:55:31 Rozmiar: 496.92k Format: .pdf Pobierz

potwierdzenie przekazania ogłoszenia o sprostowaniu 1.pdf

Data: 2018-06-06 13:55:31 Rozmiar: 76.92k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienia treści siwz 2.pdf

Data: 2018-06-07 14:44:33 Rozmiar: 514.02k Format: .pdf Pobierz

opinia geotechniczna.zip

Data: 2018-06-07 14:44:33 Rozmiar: 10.67M Format: .zip Pobierz

ogłoszenie o sprostowaniu 2018-OJS108-245439-pl.pdf

Data: 2018-06-13 08:25:57 Rozmiar: 75.37k Format: .pdf Pobierz

espd-request.zip

Data: 2018-06-14 12:27:11 Rozmiar: 90.87k Format: .zip Pobierz

wyjasnienia treści siwz 3.pdf

Data: 2018-06-15 15:08:20 Rozmiar: 3.23M Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 - formularz ofertowy (zmieniony).doc

Data: 2018-06-15 15:08:20 Rozmiar: 139k Format: .doc Pobierz

decyzja środowiskowa.pdf

Data: 2018-06-15 15:08:20 Rozmiar: 5.72M Format: .pdf Pobierz

PW_PZT_11-04-2018-Arkusz1.pdf

Data: 2018-06-15 15:08:20 Rozmiar: 4.74M Format: .pdf Pobierz

Umowa na SIPOK 13.06.pdf

Data: 2018-06-15 15:08:20 Rozmiar: 173.99k Format: .pdf Pobierz

modyfikacja treści siwz 2.pdf

Data: 2018-06-15 15:08:20 Rozmiar: 468.17k Format: .pdf Pobierz

ENOTICES-2018-088887-NF14-PL.pdf

Data: 2018-06-15 15:08:20 Rozmiar: 78.97k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o sprostowaniu 2018-OJS115-260964-pl.pdf

Data: 2018-06-22 12:06:57 Rozmiar: 77.38k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienia treści siwz 4.pdf

Data: 2018-06-22 13:11:04 Rozmiar: 835.7k Format: .pdf Pobierz

SKM_C224e18040913200.pdf

Data: 2018-06-22 13:11:04 Rozmiar: 398.51k Format: .pdf Pobierz

potwierdzenie przekazania ogłoszeni o sprostowaniu 3.pdf

Data: 2018-06-22 13:52:51 Rozmiar: 70.41k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o sprostowaniu 2018-OJS120-272524-pl.pdf

Data: 2018-06-26 11:27:55 Rozmiar: 67.29k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienia treści siwz 5.pdf

Data: 2018-07-02 13:24:12 Rozmiar: 589.43k Format: .pdf Pobierz

_projekt zieleni .pdf

Data: 2018-07-03 09:16:37 Rozmiar: 552.2k Format: .pdf Pobierz

PZ01.pdf

Data: 2018-07-03 09:16:37 Rozmiar: 4.47M Format: .pdf Pobierz

PZ02_edit.pdf

Data: 2018-07-03 09:16:37 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienia treści siwz 6.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 623.02k Format: .pdf Pobierz

Wołów - inst i sieci sanit - tom 2B - przedmiar robót.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 401.67k Format: .pdf Pobierz

Wołów - inst i sieci sanit - tom 3B - przedmiar robót.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 148.01k Format: .pdf Pobierz

Wołów - inst i sieci sanit - tom 6A - przedmiar robót.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 178.63k Format: .pdf Pobierz

Wołów - inst i sieci sanit - tom 7A - przedmiar robót.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 300.8k Format: .pdf Pobierz

Wołów - przył kanal technologicznej - tom 7B - przedmiar robót.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 170.2k Format: .pdf Pobierz

Wołów - sieć wodociągowa wraz z przyłączem - tom 7C - przedmiar robót.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 189.17k Format: .pdf Pobierz

modyfikacja treści siwz 3.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 166.65k Format: .pdf Pobierz

modyfikacja treści siwz 4.pdf

Data: 2018-07-06 13:31:33 Rozmiar: 402.98k Format: .pdf Pobierz

potwierdzenie przekazania ogłoszenia o sprostowaniu 4.pdf

Data: 2018-07-06 15:27:36 Rozmiar: 71.34k Format: .pdf Pobierz

2018-OJS131-298302-pl.pdf

Data: 2018-07-11 13:17:48 Rozmiar: 68.16k Format: .pdf Pobierz

modyfikacja treści siwz 5.pdf

Data: 2018-07-17 15:30:23 Rozmiar: 403.63k Format: .pdf Pobierz

potwierdzenie przekazania ogłoszenia o sprostowaniu 5.pdf

Data: 2018-07-17 15:30:23 Rozmiar: 70.77k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienia treści siwz 7.pdf

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 1011.77k Format: .pdf Pobierz

Boksy magazynowe przedmiar.pdf

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 291.24k Format: .pdf Pobierz

PW opis kontener, waga, ogrodzenie.pdf

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 374.95k Format: .pdf Pobierz

PW_PZT_11-04-2018_13.07.2018-Arkusz1.pdf

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 4.73M Format: .pdf Pobierz

PZT-OG01.pdf

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 119.05k Format: .pdf Pobierz

PZT-OG02.pdf

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 109.24k Format: .pdf Pobierz

Umowa na SIPOK 17.07.pdf

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 151.52k Format: .pdf Pobierz

modyfikacja treści siwz 6.pdf

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 569.29k Format: .pdf Pobierz

wykaz zaoferowanych podstawowych urządzeń i maszyn.docx

Data: 2018-07-18 15:37:21 Rozmiar: 14.18k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie o sprostowaniu 2018-OJS138-314443-pl.pdf

Data: 2018-07-20 14:47:57 Rozmiar: 67.7k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienia treści siwz 8.pdf

Data: 2018-07-20 14:47:57 Rozmiar: 692.99k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zmieniony.doc

Data: 2018-07-20 14:47:57 Rozmiar: 138.5k Format: .doc Pobierz

Wołów - drenaż - przedmiar robót.pdf

Data: 2018-07-20 14:47:57 Rozmiar: 141.58k Format: .pdf Pobierz

informacja o treści złożonych ofert (2).pdf

Data: 2018-07-30 10:55:57 Rozmiar: 232.51k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o unieważnieniu postępoaniu.pdf

Data: 2018-09-12 09:57:54 Rozmiar: 336.24k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 3211
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Pasek
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Pasek
Czas wytworzenia: 2018-05-10 11:16:29
Czas publikacji: 2018-09-12 09:57:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak