Wersja archiwalna

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów  

 

Opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2016r.

 
 

Załączniki

ZANR2-~1.PDF

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 17.1M Format: .pdf Pobierz

ZANR1-~1.PDF

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 532.43k Format: .pdf Pobierz

Krzydlina Wielka.pdf

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 446.4k Format: .pdf Pobierz

Krzydlina Mała.pdf

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 339.86k Format: .pdf Pobierz

Gliniany.pdf

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 327.53k Format: .pdf Pobierz

Domaszków.pdf

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 200.18k Format: .pdf Pobierz

ANALIZ~1.PDF

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 241.49k Format: .pdf Pobierz

ZMIANA~1.PDF

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 272.14k Format: .pdf Pobierz

ZA1BIC~1.PDF

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 274.84k Format: .pdf Pobierz

zał1 A - wykaz zabytków.pdf

Data: 2018-07-12 10:30:44 Rozmiar: 174.16k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 87
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Łucja Barańczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łucja Barańczuk
Czas wytworzenia: 2018-07-03 10:46:30
Czas publikacji: 2018-07-12 10:30:44
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-03