13.07.2018 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: PZP.271.19.2018. Nazwa zadania: "Krzydlina Wielka VI drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW na rok 2018

 
 

Załączniki

bzp.uzp.gov.pl - ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 157.19k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 3.34M Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 5.docx

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 15.79k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 6.docx

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 14.71k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 4.docx

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 18.06k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 3.docx

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 15.6k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 2.docx

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 15.96k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 1.docx

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 20.61k Format: .docx Pobierz

formularz oferty.doc

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 134k Format: .doc Pobierz

wzór umowy - Krzydlina VI.pdf

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 11.48M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4_STWiORB.zip

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 54.44M Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 3_PFU.zip

Data: 2018-07-13 15:38:59 Rozmiar: 14.74k Format: .zip Pobierz

informacja o treści złożonych ofert.pdf

Data: 2018-07-31 11:20:30 Rozmiar: 206.1k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze.pdf

Data: 2018-09-04 09:44:48 Rozmiar: 240.93k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Mykowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Pasek
Czas wytworzenia: 2018-07-13 15:38:59
Czas publikacji: 2018-09-04 09:44:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak