07.12.2018  

 

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.36.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budzetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułłu kredytów i pożyczek.

 
 

Załączniki

potwierdzenie przekazania ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Data: 2018-12-07 15:29:09 Rozmiar: 122.62k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-12-12 15:53:40 Rozmiar: 3.31M Format: .pdf Pobierz

Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc

Data: 2018-12-12 15:53:40 Rozmiar: 186k Format: .doc Pobierz

formularz oferty.docx

Data: 2018-12-12 15:53:40 Rozmiar: 14.58k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 2.docx

Data: 2018-12-12 15:53:40 Rozmiar: 16.15k Format: .docx Pobierz

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e395a0fa-a9ac-451c-a9be-d13d5bd7fb34.zip

Data: 2018-12-12 15:53:40 Rozmiar: 825 Format: .zip Pobierz

2018-OJS239-546002-pl.pdf

Data: 2018-12-12 15:53:40 Rozmiar: 123.3k Format: .pdf Pobierz

modyfikacja treści siwz.pdf

Data: 2018-12-18 14:08:59 Rozmiar: 227.05k Format: .pdf Pobierz

wyjasnienia treści siwz.pdf

Data: 2018-12-19 11:15:34 Rozmiar: 424.39k Format: .pdf Pobierz

Wolow.pdf

Data: 2018-12-19 11:16:43 Rozmiar: 972.71k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o sprostowaniu 1.pdf

Data: 2018-12-20 15:36:28 Rozmiar: 82.2k Format: .pdf Pobierz

informacja o treści złożonych ofert.pdf

Data: 2018-12-24 11:42:46 Rozmiar: 213.36k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-12-28 14:25:47 Rozmiar: 401.01k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 259
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Pasek
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Pasek
Czas wytworzenia: 2018-12-07 15:29:09
Czas publikacji: 2018-12-28 14:25:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak