wykaz-dzierżawa 

 

Lubiąż, dz. nr 612/2 AM 3 (część 0,0561ha)

 
 
Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Marek Krasowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Krasowski
Czas wytworzenia: 2019-02-11 12:47:07
Czas publikacji: 2019-02-11 12:47:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak