wykaz-dzierżawa 

 

Lubiąz,  dz. nr 92/22 AM 1 (część 0,0058ha)

 
 
Liczba odwiedzin : 1
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Marek Krasowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Krasowski
Czas wytworzenia: 2019-02-11 12:51:39
Czas publikacji: 2019-02-11 12:51:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak