Kontakt 

 
 

Rada Miejska w Wołowie

Rynek 34, 56-100 Wołów

tel.: +48 (71) 319 13 02

tel.:+48 (71) 319 13 11

e-mail: biurorady@wolow.pl

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy, której kadencja trwa 5 lat. Zgodnie z art.18 ww. Ustawy do właściwości Rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatku i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.  Zgodnie z art. 20 Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Zgodnie ze Statutem Gminy Wołów (§33, ust.1) termin sesji Rady podaje się do publicznej wiadomości.

___________________________________________  •  __________________________________________ 

W sprawach skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie

Jan Tomków

przyjmuje interesantów 

w każdy wtorek od godz. 15:00

w pokoju nr 10 lub w sali sesyjnej 6a

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie

tel.: +48 (71) 319 13 02

tel.: 570 300 080

 

_______________________ ______________________

 

    KONTAKT Z RADNYMI:   

 

 

_______________________ • ______________________

 

Z Radnymi Rady Miejskiej w Wołowie można kontaktować się również za pośrednictwem

pracowników Biura Rady Miejskiej w Wołowie

Urząd Miejski, Rynek 34, 56-100 Wołów, pokój nr 6

  Katarzyna Pieczonka tel.; 71 319 13 02, mail.: katarzyna.pieczonka@wolow.pl 

Magdalena Przybytek tel.; 71 319 13 11, mail.: magdalena.przybytek@wolow.pl

lub tel. kom.  517 621 471, mail.: biurorady@wolow.pl

 

Liczba odwiedzin : 1405
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Przybytek
Osoba odpowiedzialna za informację : Przybytek Magdalena
Czas wytworzenia: 2016-07-08 08:42:40
Czas publikacji: 2019-01-04 15:03:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak