Kontakt 

 

 

Rada Miejska w Wołowie

Rynek 34, 56-100 Wołów

tel.: +48 (71) 319 13 02

tel.:+48 (71) 319 13 11

e-mail: biurorady@wolow.pl

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art.18 ww. Ustawy do właściwości Rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatku i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.  Zgodnie z art. 20 Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Zgodnie ze Statutem Gminy Wołów (§33, ust.1) termin sesji Rady podaje się do publicznej wiadomości.

___________________________________________  •  __________________________________________ 

W sprawach skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie

Janusz Dziarski

przyjmuje interesantów 

w każdy wtorek od godz. 15:00

w pokoju nr 10 lub w sali sesyjnej 6a

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie

tel.: +48 (71) 319 13 02

tel.: 605 834 850

 

_______________________ ______________________

 

    KONTAKT Z RADNYMI:   

Zbigniew Posacki - Wiceprzewodniczący Rady 609-835-798

Małgorzata Hermaszewska - Wiceprzewodnicząca Rady 669-202-830

Katarzyna Hawrylak 602-695-860

Krzysztof Mucha 695-949-942

Grażyna Racka 664-173-153

Waldemar Rutowicz 691-699-427

Krzysztof Rzeszowski 604-230-934

Wiesława Sawa 785-806-446

Emilia Świątek 606-481-043

Anna Wróbel 509-129-035

 

_______________________ • ______________________

 

Z Radnymi Rady Miejskiej w Wołowie można kontaktować się również za pośrednictwem

pracowników Biura Rady Miejskiej w Wołowie

Urząd Miejski, Rynek 34, 56-100 Wołów, pokój nr 6

  Katarzyna Pieczonka tel.; 71 319 13 02. mail.: katarzyna.pieczonka@wolow.pl 

Magdalena Przybytek tel.; 71 319 13 11, mail.: magdalena.przybytek@wolow.pl

lub tel. kom.  517 621 471, mail.: biurorady@wolow.pl

 


Liczba odwiedzin : 1122
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Przybytek
Osoba odpowiedzialna za informację : Przybytek Magdalena
Czas wytworzenia: 2016-07-08 08:42:40
Czas publikacji: 2017-11-29 10:31:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak