STATUT GMINY WOŁÓW 

 
 

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 8a ust. 5, art. 22, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2017, poz. 1523),

RADA MIEJSKA W WOŁOWIE

UCHWAŁĄ NR LI/324/2017 z dnia 27 października 2017r.

uchwaliła Statut Gminy Wołów,

który określa ustrój jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności organizację wewnętrzną organów i tryb ich pracy oraz prawa członków lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie nieokreślonym ustawami.

 

Załączniki

Uchwała.LI.324.2017.2017-10-27.pdf

Data: 2017-11-29 08:20:38 Rozmiar: 979.76k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 870
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Przybytek
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Przybytek
Czas wytworzenia: 2017-02-01 09:10:11
Czas publikacji: 2017-11-29 08:20:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak