STATUT GMINY WOŁÓW 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 8a ust. 5, art. 22, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172; z późn. zm.),

RADA MIEJSKA W WOŁOWIE

UCHWAŁĄ NR XXXIV/222/2012 z dnia 29 października 2012r.

uchwaliła Statut Gminy Wołów,

który określa ustrój jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności organizację wewnętrzną organów i tryb ich pracy oraz prawa członków lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie nieokreślonym ustawami.

 

Załączniki

Statut Gminy Wołów - Uchwała XXXIV-222-2012 z 29 października 2012r..pdf

Data: 2017-02-01 09:25:40 Rozmiar: 1.7M Format: .pdf Pobierz

Statut Gminy Wołów XXXIV-222-2012 - wersja do wydruku.pdf

Data: 2017-02-01 09:25:40 Rozmiar: 158.58k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 223
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Przybytek
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Przybytek
Czas wytworzenia: 2017-02-01 09:10:11
Czas publikacji: 2017-02-01 09:10:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak