Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
294 / 2017

Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2017 rok.

2018-01-08 10:17:57
293 / 2017

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie.

2018-01-09 12:11:04
292 / 2017

Zarządzenie w sprawie przyjęcia " Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wołów na lata 2018-2020".

2018-01-04 13:39:09
291 / 2017

Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we Wróblewie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/4 AM 1 wraz z udziałem 1/2 części w działce nr 73/5.

2017-12-21 10:55:22
290 / 2017

Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubiążu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 88/3 AM 1.

2017-12-21 10:52:20
289 / 2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z sumami depozytowymi w Gminie Wołów

2017-12-28 12:29:48
288 / 2017

Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Wołowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 228/11 Am 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 228/10 Am 1.

2017-12-21 09:34:57
287 / 2017

Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łososiowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/3 AM 1.

2017-12-21 09:32:16
285 / 2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.

2017-12-20 15:09:33
284 / 2017

Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2017 rok.

2017-12-29 13:52:38