Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR LXVII/421/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2018-12-28 09:00:33
UCHWAŁA NR LXVII/420/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2019

2018-11-21 12:59:24
UCHWAŁA NR LXVI/419/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2018-11-07 08:22:06
UCHWAŁA NR LXVI/418/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018r.

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów

2018-11-07 08:18:37
UCHWAŁA NR LXVI/417/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

2018-11-07 08:14:44
UCHWAŁA NR LXVI/416/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2018-11-07 08:10:57
UCHWAŁA NR LXVI/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/342/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 rok

2018-11-07 08:08:50
UCHWAŁA NR LXVI/414/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/341/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2018 - 2030

2018-11-07 08:03:52
UCHWAŁA NR LXV/413/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/342/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 rok

2018-10-11 12:10:44
UCHWAŁA NR LXIV/412/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 28 września 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów

2018-10-04 09:14:08