URZĄD STANU CYWILNEGO 

 

 

Kierownik Ewa Olcha

zastępca kierownika  Małgorzata Malinowska

Rynek 34

56-100 Wołów

pokój: 1

telefon: 71 319-13-01

e-mail: usc@wolow.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz zadania  wynikające z innych aktów prawnych, związane ze sprawami osobowymi.

 

Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

2017-01-03 10:07:57
REJESTRACJA ZGONÓW

2017-01-03 10:27:36
ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

2017-01-03 10:38:40
TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO

2017-01-03 14:00:21
ODTWORZENIE, SPORZĄDZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

2017-01-03 14:08:36
SPROSTOWANIE AKTU STANUCYWILNEGO

2017-01-04 10:41:48
HARMONOGRAM ŚLUBÓW CYWILNYCH NA ROK 2017

2016-12-28 10:26:42
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

2017-01-03 10:36:38
ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA DLA OSÓB ZAMIERZAJACYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO WYZNANIOWE

2017-01-03 10:03:44
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO, ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM, ZAŚWIADCZEŃ O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE DANYCH OSOBY

2017-01-04 10:45:16