URZĄD STANU CYWILNEGO 

 

 

Kierownik Ewa Olcha

zastępca kierownika  Małgorzata Malinowska

Rynek 34

56-100 Wołów

pokój: 1

telefon: 71 319-13-01

e-mail: usc@wolow.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz zadania  wynikające z innych aktów prawnych, związane ze sprawami osobowymi.

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

2017-01-03 10:38:40
ODTWORZENIE, SPORZĄDZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

2017-01-03 14:08:36
ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA DLA OSÓB ZAMIERZAJACYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO WYZNANIOWE

2017-01-03 10:03:44
TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO

2017-01-03 14:00:21
REJESTRACJA ZGONÓW

2017-01-03 10:27:36
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

2017-01-03 10:07:57
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM - DOTYCZY OSOBY PEŁNOLETNIEJ (KAWALERA, PANNY ROZWIEDZIONEGO, ROZWIEDZIONEJ, WDOWY, WDOWCA)

2017-01-03 09:47:55
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM- DOTYCZY MAŁOLETNIEGO DZIECKA

2017-01-03 09:51:45
SPROSTOWANIE AKTU STANUCYWILNEGO

2017-01-04 10:41:48
UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO I WPISANIE W AKCIE MAŁŻEŃSTWA WZMIANKI DODATKOWEJ O ROZWODZIE

2017-01-03 12:50:28
Liczba odwiedzin : 3607
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Olcha
Osoba odpowiedzialna za informację : Olcha Ewa
Czas wytworzenia: 2016-10-04 15:05:17
Czas publikacji: 2016-12-28 10:33:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak