Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
290 / 2018

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

2019-01-04 14:19:49
289 / 2018

Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2018 r.

2019-01-15 08:43:56
288 / 2018

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 275/2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Wołowie i jednostkach obsługiwanych.

2019-01-03 12:28:12
287 / 2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Zakup wraz z dostawą wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz sprzętu do szkolnych pracowni przyrodniczych w ramach projektu "inwestycja w przyszłość".

2018-12-27 08:11:00
286 / 2018

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

2018-12-27 08:17:49
285 / 2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego  w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 "Inwestycja w przyszłość"

2018-12-20 09:59:49
284 / 2018

Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2018 rok.

2018-12-31 09:17:33
283 / 2018

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Reja 2 oznaczonej w ewidencji guntów jako działka numer 28/10 AM 35.

2018-12-19 10:27:21
282 / 2018

Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Wołowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 228/15 AM 1 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 228/18 AM 1.

2018-12-19 10:13:37
281 / 2018

Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Boraszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 91/7 AM 1 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 91/6 AM 1.

2018-12-19 10:19:52