Dane kontaktowe 

 

 

 

Burmistrz:   
Dariusz Chmura
  71 319 13 05  
     
Z-ca Burmistrza:  
Jacek Włosek
  71 319 13 09
 
     
Sekretarz:  
Anna Brodziak - Cisak   71 319 13 05  
     
Sekretariat:
 
Joanna Białkowska
  71 319 13 05  
    71 319 13 03  
     
Punkt Obsługi Klienta:
pok@wolow.pl  
Anna Wojtyna
  71 319 13 00  
Anna Woźny   71 319 13 10
 
     
Biuro Rady Miejskiej:
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej :
 
 
Janusz Dziarski
  605 834 850
 
     
Katarzyna Pieczonka
  71 319 13 02
 
Magdalena Przybytek
  71 319 13 11
 
     
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
 
   
Kierownik Wydziału :  
Anna Mądrzycka   71 319 13 28  
   
Kadry :
 
   
Wanda Zdych
  71 319 13 32
 
Małgorzata Malinowska
  71 319 13 07
 
     
Archiwum :
   
Danuta Lach
  71 319 13 29
 
     
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:    informatycy@wolow.pl  
Adrian Kuczurak
  71 319 13 37
 
Damian Kierbiec
  71 319 13 36
 
Łukasz Zator
  517 621 477
 
     
Zaopatrzenie :    
Wiesław Olszowski
  71 319 13 40
 
Franciszek Antonowicz
  71 319 13 41
 
     
Ewidencja Działalności Gospodarczej
 
Małgorzata Ostrowska
  71 319 13 42  
     
Biuro Ewidencji Ludności:
 
ewidencja@wolow.pl
 
Danuta Granat
  71 319 13 23
 
 
Katarzyna Antkowiak
  71 319 13 22  
     
Dowody Osobiste :
dowody@wolow.pl
 
Danuta Granat
  71 319 13 23
 
Katarzyna Antkowiak
  71 319 13 22    
 
   
Urząd Stanu Cywilnego :
usc@wolow.pl
 
Ewa Olcha
  71 319 13 01
Małgorzata Malinowska
  71 319 13 26
 
     
Zamówienia publiczne :    
Karolina Grochowska   71 319 13 39  
Anna Mykowska
  71 319 13 44
 
     
Biuro Kontroli i Audytu :    
Artur Gaweł   71 319 13 04  
     
Punkt Informacji Turystycznej w Lubiążu:    
Marek Czepnik  71 384 46 42  
     
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:
 
  gkrpawolow@op.pl  
Anna Mądrzycka
  71 389 14 95
 
 
 
Wydział Finansów i Budżetu :
 
     
Skarbnik :
 
Anna Bandoch
  71 319 14 01
   
     
Główny księgowy :
   
Aneta Skorupska
  71 319 14 02
 
     
Płace :
 
 
Regina Czech
  71 319 14 04
 
     
Kasa Zapomogowo Pożyczkowa:
 
 
Renata Malinowska
  71 319 14 35
 
     
Referat Budżetu:
 
 
Beata Sieklicka   71 319 14 02
 
Ewa Jankowska   71 319 14 03
 
Anna Krzemień   71 319 14 03
 
 
   
Referat Podatków Lokalnych:
   
Agnieszka Bryja
  71 319 14 11
 
Lucyna Dumańska
  71 319 14 12
 
Magdalena Golczyńska
  71 319 14 13
 
Katarzyna Kowaluk
  71 319 14 14
 
Maria Janas
  71 319 14 15
 
Wioleta Niedźwiecka
  71 319 14 16  
Magdalena Wróblewska
  71 319 14 17  
Fax Referatu   71 319 14 21  
     
Referat Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu :
   
Joanna Trymbulak
  71 319 14 30
 
Beata Andrzejewska
  71 319 14 31
 
Ewa Grochowska
  71 319 14 32
 
Olga Szydełko
  71 319 14 33
 
Joanna Piaseczna
  71 319 14 34
 
Fax Referatu
  71 319 14 36  
     
     
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji:
 
 
       
Kierownik Wydziału :      
Artur Garbera
  71 319 13 35
 
     
Łucja Barańczuk
  71 319 13 48
 
Krzysztof Nawój
  71 319 13 20
 
Paweł Jastrzębski
  71 319 13 47
 
Anna Lis   71 319 13 46  
Aleksander Korcz
  71 319 13 34
 
   
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
 
 
   
Kierownik Wydziału :  
Monika Skopowska
  71 319 13 15
 
     
Katarzyna Wargosz
  71 319 13 14
 
Daniela Osińska
  71 319 13 14
 
Zdzisława Malik
  71 319 13 16
 
Marek Krasowski
  71 319 13 45
 
     
Wydział Środowiska i Rolnictwa:  rolnictwo@wolow.pl  
     
Kierownik Wydziału :    
Robert Gelmuda
  71 319 13 53
 
     
Ewa Teper
  71 319 13 12
 
Magdalena Aleksiewicz
  71 319 13 13
 
Agnieszka Dunal   71 319 13 21
 
     
Wydział Zasobów Lokalowych:
wzl@wolow.pl  
 
   
Kierownik Wydziału :
   
Krzysztof Karpiuk
  71 319 13 63
 
     
Eugenia Szir
  71 319 13 60
 
Helena Dunal
  71 319 13 60
 
Anna Rzeszowska
  71 319 13 62
 
Joanna Wojciechowska
  71 319 13 61
 
Ewa Świerzbińska
  71 319 13 51
 
     
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej:
 
 
     
Kierownik Wydziału :
     
Kinga Pisching
  71 319 13 43
 
     
Renata Studenna
  71 319 13 59
 
Małgorzata Krzeszowska
  71 319 13 19
 
     
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji: rozwoj@wolow.pl  
       
p.o. kierownika wydziału:    
Rafał Borzyński   71 319 13 33
 
     
Patrycja Olech
  71 319 13 18
 
Adrian Baganc
  71 319 13 18
 
Marzanna Koczuk
  71 319 13 17
 
     
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
 
 
     
Kierownik:    
Anna Kulesz
  71 319 13 25
 
     
Jan Druzgała
  71 319 13 30
 
Danuta Lach
  71 319 13 52
 
Łukasz Jelec
  71 319 13 38
 
Fax biura
  71 319 13 55  
     
Obrona Cywilna :
  71 319 13 52
 
   
 


Liczba odwiedzin : 3054
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Kierbiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Kierbiec
Czas wytworzenia: 2017-04-04 13:58:13
Czas publikacji: 2017-04-24 08:43:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak