Dane kontaktowe 

 

 

 
Burmistrz:   
Dariusz Chmura
71 319 13 05  
     
Z-ca Burmistrza:  
Jacek Włosek
71 319 13 09
 
     
Sekretarz:  
Anna Brodziak - Cisak 71 319 13 05  
     
Sekretariat:
 
Joanna Białkowska
71 319 13 05  
  71 319 13 03  
     
Punkt Obsługi Klienta:
pok@wolow.pl  
Anna Wojtyna
71 319 13 00  
Anna Woźny 71 319 13 10
 
     
Biuro Rady Miejskiej:
 
Przewodniczący Rady Miejskiej :
 
 
Jan Tomków
 
 
     
Katarzyna Pieczonka
71 319 13 02
 
Magdalena Przybytek
71 319 13 11
 
     
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
 
Kierownik Wydziału :  
Anna Mądrzycka 71 319 13 28  
   
Kadry :
 
   
Wanda Zdych
71 319 13 32
 
Małgorzata Malinowska
71 319 13 07
 
     
Archiwum :
   
Danuta Lach
71 319 13 29
 
     
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:   informatycy@wolow.pl  
Adrian Kuczurak
71 319 13 37
 
Damian Kierbiec
71 319 13 36
 
Łukasz Zator
517 621 477
 
     
Zaopatrzenie :    
Wiesław Olszowski
71 319 13 40
 
Franciszek Antonowicz
71 319 13 41
 
     
Ewidencja Działalności Gospodarczej
 
Małgorzata Ostrowska
71 319 13 42  
     
Biuro Ewidencji Ludności:
 
ewidencja@wolow.pl
 
Danuta Granat
71 319 13 23
 
 
Katarzyna Antkowiak
71 319 13 22  
     
Dowody Osobiste :
dowody@wolow.pl
 
Danuta Granat
71 319 13 23
 
Katarzyna Antkowiak
71 319 13 22    
 
   
Urząd Stanu Cywilnego :
usc@wolow.pl
 
Ewa Olcha
71 319 13 01
Małgorzata Malinowska
71 319 13 26
 
     
Zamówienia publiczne :    
Karolina Grochowska 71 319 13 39  
Anna Mykowska
71 319 13 44
 
     
Biuro Kontroli i Audytu :    
Artur Gaweł 71 319 13 04  
     
Punkt Informacji Turystycznej w Lubiążu:    
Marek Czepnik 71 384 46 42  
     
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:
 
Anna Mądrzycka
71 389 14 95
 
 
 
Wydział Finansów i Budżetu :
 
Skarbnik :
 
Anna Bandoch
71 319 14 01
   
     
Kasa Zapomogowo Pożyczkowa:
 
 
Renata Malinowska
71 319 14 35
 
     
Referat Budżetu:
 
 
Aneta Skorupska 71 319 14 02  
Beata Sieklicka 71 319 14 02
 
Ewa Jankowska 71 319 14 03
 
Paulina Ignasiak
71 319 14 00
 
Aleksandra Popiel 71 319 14 05
 
Regina Czech 71 319 14 04
 
Alicja Dobrowolska 71 319 14 04
 
     
Referat Podatków Lokalnych:
   
Agnieszka Bryja
71 319 14 11
 
Lucyna Dumańska
71 319 14 12
 
Magdalena Golczyńska
71 319 14 13
 
Katarzyna Kowaluk
71 319 14 14
 
Maria Janas
71 319 14 15
 
Magdalena Szymczyk
71 319 14 37
 
Magdalena Wróblewska
71 319 14 17  
Wioleta Niedźwiecka 71 319 14 19  
Joanna Tymczyszyn 71 319 14 09  
Marta Rewak 71 319 14 34  
Fax Referatu 71 319 14 21  
     
Referat Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu :
   
Anna Krzemień 71 319 14 03
 
Joanna Trymbulak
71 319 14 30
 
Beata Andrzejewska
71 319 14 31
 
Edyta Bagińska
71 319 14 32
 
Agata Wielichowska
71 319 14 33
 
Ewa Hruzd
71 319 14 10  
Karolina Zając 71 319 14 08  
Bożena Napiórkowska 71 319 14 06  
     
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji:
 
 
Kierownik Wydziału :      
Artur Garbera
71 319 13 35
 
     
Łucja Barańczuk
71 319 13 48
 
Krzysztof Nawój
71 319 13 20
 
Paweł Jastrzębski
71 319 13 47
 
Anna Lis 71 319 13 46  
Aleksander Korcz
71 319 13 34
 
   
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
 
 
Kierownik Wydziału :  
Monika Skopowska
71 319 13 15
 
     
Katarzyna Wargosz
71 319 13 14
 
Daniela Osińska
71 319 13 14
 
Zdzisława Malik
71 319 13 16
 
Marek Krasowski
71 319 13 45
 
     
Wydział Środowiska i Rolnictwa: rolnictwo@wolow.pl  
Kierownik Wydziału :    
Robert Gelmuda
71 319 13 53
 
     
Ewa Teper
71 319 13 12
 
Magdalena Aleksiewicz
71 319 13 13
 
Agnieszka Dunal 71 319 13 21
 
     
Wydział Zasobów Lokalowych:
wzl@wolow.pl  
Kierownik Wydziału :
   
Krzysztof Karpiuk
71 319 13 63
 
     
Eugenia Szir
71 319 13 60
 
Helena Dunal
71 319 13 60
 
Anna Rzeszowska
71 319 13 62
 
Joanna Wojciechowska
71 319 13 61
 
Ewa Świerzbińska
71 319 13 51
 
     
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej:
 
 
Kierownik Wydziału :
     
Kinga Pisching
71 319 13 43
 
     
Marzanna Koczuk
71 319 13 17
 
Paulina Kopocińska
71 319 13 08
 
     
Wydział Spraw Społecznych:      
Kierownik Wydziału :      
Patrycja Olech
  71 319 13 52
 
       
Renata Studenna
  71 319 13 59
 
Małgorzata Krzeszowska   71 319 13 19  
       
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji: wks@wolow.pl  
p.o. kierownika wydziału:    
Rafał Borzyński 71 319 13 33
 
     
Dominika Małek
71 319 13 18
 
Edward Łysuniec
71 319 13 18
 
     
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
 
 
Kierownik:    
Anna Kulesz
71 319 13 25
 
     
Jan Druzgała
71 319 13 30
 
Danuta Lach
71 319 13 52
 
Łukasz Jelec
71 319 13 38
 
Fax biura
71 319 13 55  
     
Obrona Cywilna :
71 319 13 52
 
   
 

Liczba odwiedzin : 4061
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Kierbiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Kierbiec
Czas wytworzenia: 2017-04-04 13:58:13
Czas publikacji: 2018-12-18 08:51:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak