Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała RIO nr V.95.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wołów obligacji o łącznej wartości nominalnej 8.900.000 zł., których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określa Rada Miejska w Wołowie w uchwale nr LVII/365/2018 r. z dnia 15.03.2018

2018-06-04 14:43:33
Uchwała nr LVII.365.2018. Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15.03.2018 r w sprawie emisji obligacji

2018-06-04 14:27:53
Uchwała RIO NRV -252-2017 z 5.12.2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Wołów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

2017-12-18 10:59:53