Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 21.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla projektów finansowanych z udziałem środków europejskich ewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Wołowie

2018-06-04 13:54:46
Zarządzenie nr 237/2017 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 03.10.2017 r. w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Wołowie

2018-03-27 15:11:34
Zarządzenie nr 144/2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 18.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wołów

2018-03-27 14:58:35
Zarządzenie nr 275/2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 20.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Wołowie i jednostkach obsługiwanych

2018-03-27 14:06:48
Zarządzenie nr 68.2018 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Wołowie

2018-03-27 13:45:28