Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Udostępnianie danych z ewiencji ludności

2017-01-24 14:22:08
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

2017-01-25 15:05:56
ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

2017-01-25 15:01:31
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

2017-01-25 14:52:03
WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO

2017-01-25 14:57:45
WYLELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

2017-01-25 15:19:24
ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI ZAWIERAJĄCE ODPIS DANYCH WNIOSKODAWCY

2017-01-24 14:21:13
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

2016-12-28 10:49:48
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU CZASOWEGO POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2016-12-28 10:49:45
NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

  

 

2017-01-24 13:00:22