Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Udostępnianie danych z ewiencji ludności

2017-01-24 14:22:08
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

2018-01-30 10:38:46
ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

2018-01-30 10:39:44
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

2018-01-30 10:41:53
WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO

2018-01-30 10:41:18
WYLELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

2017-01-25 15:19:24
ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI ZAWIERAJĄCE ODPIS DANYCH WNIOSKODAWCY

2017-01-24 14:21:13
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

2018-01-30 10:42:29
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU CZASOWEGO POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2018-01-30 10:42:59
NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

  

 

2017-01-24 13:00:22