Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR III/36/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin "Bychowo"

2018-12-28 15:22:17
UCHWAŁA NR III/35/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2019 rok

2018-12-28 15:20:59
UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu

2018-12-28 15:19:41
UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wołowie

2018-12-28 15:17:04
UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2019

2018-12-28 15:15:52
UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie

2019-01-10 09:56:29
UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów

2019-01-10 09:55:17
UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/419/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2018r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2019-01-10 09:57:00
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok

2019-01-10 09:24:19
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030

2019-01-10 09:42:13