Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
37 /2019

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury.

2019-02-21 09:55:22
35 / 2019

Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.

2019-02-13 10:23:22
34 / 2019

Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2019 rok.

2019-02-21 10:04:24
33 / 2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pełczynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 679/8 AM-3.

2019-02-12 09:13:51
32 / 2019

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

2019-02-07 13:15:42
31 / 2019

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 34C.

2019-01-31 13:01:03
30 / 2019

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 176/2015 Burmistrza Gminy Wołów w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości i ich części położonych na terenie Gminy Wołów.

2019-01-30 15:10:54
29 / 2019

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Miłczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 202/6 AM-1.

2019-01-30 13:56:44
28 / 2019

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Miłczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 202/5 AM-1.

2019-01-30 13:54:10
27 / 2019

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Miłczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 202/4 AM-!.

2019-01-30 13:51:44