Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych (płyty grzejne, lodówki, czajniki bezprzewodowe) w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18 "Inwestycja w przyszłość"

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych (płyty grzejne, lodówki, czajniki bezprzewodowe) w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18 "Inwestycja w przyszlość".

2019-01-17 15:17:06
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych (płyty grzejne, lodówki, czajniki bezprzewodowe) w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-0 "Inwestycja w przyszlość"

Zakip wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni dydaktycznych (płyty grzejne, lodówki, czajniki bezprzewodowe) w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 "Inestycja w przyszłość".

2018-12-11 21:04:58
Zakup wraz z dostawą oprogramowania (w tym licencji) spełniającej funkcje systemu monitorowania kompetencji w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 "Inwestycja w przyszłość".

Zakup wraz z dostawą oprogramowania (w tym licencji) spełniającej funkcje systemu monitorowania kompetencji w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 "Inwestycja w przyszłość"

2018-12-11 20:50:36
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

2018-11-30 11:17:35
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego

2018-10-02 14:50:13
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na prefinansowanie inwestycji

2018-09-21 12:44:06
Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów - ETAP VII

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów - ETAP VII

2018-04-11 14:28:55
Dostawa kręgielni dwutorowej sznurowej i montaż w Wołowie na ul. Kolejowej w budynku dworca PKP.

Dostawa kręgielni dwutorowej sznurowej i montaż w Wołowie na ul. Kolejowej w budynku dworca PKP.

2018-03-21 08:48:42
Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0030/17-00 "Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu"

Zakup wyposażenia pracowni przeyrodniczych oraz matematycznych w ramach projektu PRDS.10.02.01-02-0030/17-00 "Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu"

2017-11-24 09:07:34
Zakup podręczników, ćwiczeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0030/17-00 "Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu"

Zakup podręczników, ćwiczeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0030/17-00 "Wszechstronna Edukacja - klucz do sukcesu"

2017-11-24 09:08:36