Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
21.01.2019

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.3.2018. Nazwa zadania: Utzrymanie porządku i czystości na terenie Gminy Wołów

2019-01-21 15:23:04
17.01.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.1.2019. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz sprzetu do szkolnych pracowni przyrodniczych w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość".

2019-01-31 14:46:40
20.12.2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.39.2018. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz sprzętu do szkolnych pracowni przyrodniczych w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość".

2019-01-14 13:16:31
20.12.2018

dot. postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.38.2018. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 "Inwestycja w przyszłość"

2019-01-10 09:13:50
11.12.2018

dot. postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.37.2018. Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Mojęcicach wraz ze zmianą sposobu uzytkowania na Dim Pomocy Społecznej.

2019-02-05 14:59:30
07.12.2018

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.36.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budzetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułłu kredytów i pożyczek.

2018-12-28 14:25:47
05.12.2018

dot. postępowania o udzielenie zamówiwenia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.34.2018. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz sprzętu do szkolnych pracowni przyrodniczych w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość".

2018-12-13 14:52:08
23.11.2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.33.2018. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bocianiej w Wołowie. Etap I.

2019-01-03 10:35:03
22.11.2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.32.2018. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 "Inwestycja w przyszłość".

2018-12-17 15:06:27
21.11.2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.31.2018. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz sprzętu do szkolnych pracowni w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość".

2018-12-05 09:34:58