Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WOŁÓW

OPRACOWANIE II  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA I GMINY WOŁÓW ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE NR LXIV/409/2018  z dnia 28 września 2018r. 

2018-12-06 11:43:07
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów

2017-02-13 12:35:00