Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19.02.2019 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów

2019-02-19 12:31:56
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów z dnia 12 stycznia 2018r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzydlina Mała, gmina Wołów

2018-01-17 08:32:17
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów z dnia 21 listopada 2017r.

2017-11-29 13:28:23
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Domaszków, gmina Wołów

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Gliniany, gmina Wołów

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzydlina Mała

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzydlina Wielka

z dnia 21 listopada 2017r.

2017-11-29 13:28:39
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów z dnia 6 kwietnia 2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Uskorz Mały

2017-04-07 09:42:29
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów z dnia 22 lutego 2017r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

2017-02-23 10:20:07