Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o nowych wzorach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-12-10 08:33:33
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/418/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30.10.2018 r. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz opłaty za usługę dodatkową w zakresie podstawienia pojemnika/kontenera (D-1)

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz opłaty za usługę dodatkową w zakresie podstawienia pojemnika/kontenera (D-1) - formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2018 r.

2018-12-04 11:44:00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/418/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30.10.2018 r. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za usługę dodatkową w zakresie podstawienia pojemnika/kontenera (D-2)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za usługę dodatkową w zakresie podstawienia pojemnika/kontenera (D-2)
- formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2018 r.

 

2018-12-04 11:46:18
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/418/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30.10.2018 r. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla usług dodatkowych z wyłączeniem opłaty za podstawienie pojemnika/kontenera wykazanej w deklaracji D-1 i D-2 (formularz D-3)

Formularz D-3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla usług dodatkowych z wyłączeniem opłaty za podstawienie pojemnika/kontenera wykazanej w deklaracji D-1 i D-2 - formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2018 r.

2018-12-04 11:52:47
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/418/20186 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30.10.2018 r. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (D-4)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (D-4)
- formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2018 r.

2018-12-04 11:56:46
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujące od 1 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LXVI/418/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów.

2018-12-03 11:47:45
Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów - obowiązujący od dnia 1 grudnia 2018 r.

 

2018-12-04 11:56:20
UCHWAŁA NR LXII/394/ 2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (z późn. zm.)

Ustalenie sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.

2018-12-03 12:22:05
UCHWAŁA NR LXVI/417/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Wybór metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.
 
2018-12-03 12:28:51
UCHWAŁA NR LXVI/419/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Określenie rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - obowiązuje od 1 grudnia 2018 r.

2018-12-03 12:24:34