Opłata prolongacyjna - podstawowe informacje, stawka 

 
 

Od 6 grudnia 2016 r. stawka opłaty prolongacyjnej obowiązuje na podstawie uchwały nr XXXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (unieważnionej w części Uchwałą nr 88/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2016 r.). Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa, czyli w dalszym ciągu jest to 50% stawki odsetek za zwłokę.

Wprowadzona opłata prolongacyjna na podstawie art. 57 § 7 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zapłaty podatku oraz zaległści podatkowej, stanowiących dochód Gminy Wołów.

Poprzedni stan prawny do 6 grudnia 2016 r.: stawka opłaty prolongacyjnej obowiązywała na podstawie uchwały nr XIV/102/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej oraz art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i wynosiła 50% stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej.
W przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty czy odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami organ nalicza opłatę prolongacyjną zgodnie  z przepisami § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.).

 

Załączniki

Uchwała obowiązująca od dnia 6.12.2016 r.

Data: 2016-07-14 14:51:43 Rozmiar: 35.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała obowiązująca od dnia 6.12.2016 r.

Data: 2017-01-09 16:10:40 Rozmiar: 211.35k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr 88/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14.12.2016 r. w sprawie uchwały stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXVI/221/2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Data: 2017-01-09 16:10:40 Rozmiar: 31.9k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 400
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Bryja
Osoba odpowiedzialna za informację : Bryja Agnieszka
Czas wytworzenia: 2016-07-14 14:51:43
Czas publikacji: 2017-01-09 16:10:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak