Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-02-18 11:09:29
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Gminy Wołow z dnia 6 lutego 2019 r.  w sparwie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołow w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

2019-02-07 10:36:13
Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

2019-01-25 08:20:40
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołow w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Gminy Wołow z dnia 22 stycznia 2019 r.

2019-01-22 15:30:23
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

2019-01-18 09:52:17
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

2019-01-15 09:37:42
Zarządzenie nr 286/2018 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 286/2018 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

2018-12-21 12:26:40
Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozadnie z konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2019

2018-09-28 09:31:54
Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Wołow z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektu "Programu współpracy Gminy Wołoów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

2018-09-11 10:03:32
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Stowarzyszenie Miłosników Tańca Towarzyskiego TANGO

2018-08-30 11:17:37