Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2017

2018-05-16 09:44:14
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Fundację Cechownia Artystyczna

2018-04-30 15:06:28
Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Fundację Cechownia Artystyczna

2018-04-30 15:03:32
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Stowarzyszenie Karate Goju Ryu Shuseikan Wołów

2018-03-07 13:26:09
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a

Oferta złożona przez Klub Avasatare Poland

2018-02-26 13:41:30
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Wołowski Klub Karate Kyokushinkai

2018-02-20 15:56:04
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Informacja  mozliwości zglaszania uwag do oferty złozonej w trybie arty.19a przez Klub Sportowy Sparta Miłcz

2018-02-16 11:26:23
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

2018-02-13 15:33:35
Wyniki otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wspracia i upowszechniania kultury fiycznej i sportu w roku 2018

2018-01-25 09:03:45
Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Burmistrza Gminy Wołow

Zarządzenie w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołow w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pozytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2018

2018-01-19 13:49:04