Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Oferta złozona przez Stowarzyszenie Miłosników Tańca Towarzyskiego "Tango"

2018-01-16 11:41:25
Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

2018-01-04 08:45:17
Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu  na realizację adań publiczncyh Gminy Wołóww zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018

2017-12-20 15:18:03
Sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2018

2017-10-23 12:36:08
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Wołow z dnia 4 października 2017 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

2017-10-04 11:58:03
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż

2017-10-03 10:09:08
Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Stowarzyszenie Karate Goju Ryu Shuseikan Wołów

2017-09-29 14:25:59
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Stowarzyszenie Powiatowa Akademia Piłkarska "GOOL" w Wołowie

2017-09-26 13:08:31
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Klub Piłkarski "Herosi" Stary Wołów

2017-09-15 12:20:23
Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego TANGO

2017-09-13 15:26:33