Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Stowarzyszenie Karate Goju Ryu Shuseikan Wołów

2018-03-07 13:26:09
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a

Oferta złożona przez Klub Avasatare Poland

2018-02-26 13:41:30
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złozona przez Wołowski Klub Karate Kyokushinkai

2018-02-20 15:56:04
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Informacja  mozliwości zglaszania uwag do oferty złozonej w trybie arty.19a przez Klub Sportowy Sparta Miłcz

2018-02-16 11:26:23
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

2018-02-13 15:33:35
Wyniki otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wspracia i upowszechniania kultury fiycznej i sportu w roku 2018

2018-01-25 09:03:45
Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Burmistrza Gminy Wołow

Zarządzenie w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołow w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pozytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2018

2018-01-19 13:49:04
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Oferta złozona przez Stowarzyszenie Miłosników Tańca Towarzyskiego "Tango"

2018-01-16 11:41:25
Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

2018-01-04 08:45:17
Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu  na realizację adań publiczncyh Gminy Wołóww zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018

2017-12-20 15:18:03