Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

2017-04-27 10:06:14
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty złozonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż

2017-04-27 10:09:09
Sprawozdanie z Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego

2017-04-24 10:43:32
Ogłoszenie trzeciego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

2017-04-20 12:43:04
Oferta złożona w trybie art. 19a

Informacja o mozliwości złożenia uwag do oferty złozonej w trybie art. 19a przez Karate Goju Ryu Shuseikan Poland

2017-04-10 09:33:58
Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

2017-03-24 13:27:29
Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

2017-03-07 15:39:07
Ogłoszenie konkursu - zarządzenie

2017-02-23 12:03:34
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

2017-02-22 09:01:45
Konkurs - doradztwo dla NGO

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

2017-02-03 10:08:28