Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konkursu - zarządzenie

2017-02-23 12:03:34
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

2017-02-22 09:01:45
Konkurs - doradztwo dla NGO

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

2017-02-03 10:08:28
Komisja konkursowa

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

2017-02-01 12:36:35
zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

2017-01-17 08:02:22
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

2017-01-17 08:07:30