Składy osobowe Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie 

 

 

  KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  

 

Komisja Rewizyjna

Janusz Wygoda - Przewodniczący Komisji

Zenon Bujacz - członek

Edward Machowski - członek

Anna Wróbel - członek

 

Komisja Finansów i Budżetu

Jan Tomków - Przewodniczący Komisji

Janusz Dziarski - członek

Katarzyna Hawrylak - członek

Małgorzata Hermaszewska - członek

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Witold Stankiewicz - Przewodniczący Komisji

Janusz Dziarski - członek

Małgorzata Hermaszewska - członek

Grażyna Racka - członek

Wiesława Sawa - członek

 

Komisja Spraw Obywatelskich

Katarzyna Hawrylak - Przewodnicząca Komisji

Grażyna Racka - członek

Emilia Świątek - członek

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Adam Pach - Przewodniczący Komisji

Janusz Czarnowski - członek

Krzysztof Mucha - członek

Krzysztof Rzeszowski - członek

Grzegorz Tymczyszyn - członek

Jan Wiącek - członek

Janusz Wygoda - członek

 

Komisja Działań Gospodarczych

Wiesława Sawa - Przewodnicząca Komisji

Barbara Jagodzińska - członek

Edward Machowski - członek

Krzysztof Mucha - członek

Witold Stankiewicz - członek

 

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Barbara Jagodzińska - Przewodnicząca Komisji

Zenon Bujacz - członek

Małgorzata Hermaszewska - członek

Adam Pach - członek

Zbigniew Posacki - członek

Waldemar Rutowicz - członek

 

                                                                                                                

 

 

Składy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie

ustalone zostały na podstawie:

 

  1. Uchwały nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie
  2. Uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie 
  3. Uchwały nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
  4. Uchwały nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
  5. Uchwały nr XXX/181/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
  6. Uchwały nr XXX/200/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
  7. Uchwały nr XXX/208/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
  8. Uchwały nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie
  9. Uchwały nr XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie

 

 


Liczba odwiedzin : 825
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Przybytek
Osoba odpowiedzialna za informację : Przybytek Magdalena
Czas wytworzenia: 2016-06-30 10:59:07
Czas publikacji: 2017-11-29 10:27:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak