Składy osobowe Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie 

 
 

  KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  

 

Komisja Rewizyjna

Wiesława Sawa – Przewodnicząca Komisji

Zenon Bujacz

Janusz Czarnowski

Małgorzata Hermaszewska

Marcin Malinowski

Marian Szpak

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Marcin Malinowski – Przewodniczący Komisji

Paweł Czarny

Małgorzata Hermaszewska

Grażyna Racka

Wiesława Sawa

Marian Szpak

 

Komisja Finansów i Budżetu

Rafał Borzyński – Przewodniczący Komisji

Łukasz Ciołek

Paweł Czarny

Małgorzata Hermaszewska

Robert Stępień

Jan Tomków

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Marta Mosiek – Przewodnicząca Komisji

Paweł Czarny

Małgorzata Hermaszewska

Agnieszka Łukaszewska

Grażyna Racka

Robert Stępień

 

Komisja Spraw Obywatelskich

Krzysztof Mucha – Przewodniczący Komisji

Barbara Jagodzińska

Agnieszka Łukaszewska

Krzysztof Rzeszowski

Marian Szpak

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Marian Szpak – Przewodniczący Komisji

Krzysztof Mucha

Emilia Świątek

Grzegorz Tymczyszyn

 

Komisja Działań Gospodarczych

Robert Stępień – Przewodniczący Komisji

Rafał Borzyński

Łukasz Ciołek

Waldemar Rutowicz

Wiesława Sawa

 

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Janusz Czarnowski – Przewodniczący Komisji

Barbara Jagodzińska

Marta Mosiek

Krystyna Paszkowska

                                                                                                                

 

 

Składy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie

ustalone zostały na podstawie:

 

 1. Uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie
 2. Uchwały nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wołowie
 3. Uchwały nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Wołowie
 4. Uchwały nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie
 5. Uchwały nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie
 6. Uchwały nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie
 7. Uchwały nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołowie
 8. Uchwały nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie
 9. Uchwały nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie
 10. Uchwały nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wołowie
 11. Uchwały nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Wołowie
 12. Uchwały nr I/15/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie
 13. Uchwały nr I/16/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie
 14. Uchwały nr I/17/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie
 15. Uchwały nr I/18/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołowie
 16. Uchwały nr I/20/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie
 17. Uchwały nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji
 18. Uchwały nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ocgrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie
 

Liczba odwiedzin : 1231
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Przybytek
Osoba odpowiedzialna za informację : Przybytek Magdalena
Czas wytworzenia: 2016-06-30 10:59:07
Czas publikacji: 2019-02-12 14:33:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak