Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

  

 

2018-06-04 10:24:23
ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI ZAWIERAJĄCE ODPIS DANYCH WNIOSKODAWCY

2018-06-04 10:21:06
WYLELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

2018-06-04 10:18:27
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

2018-06-04 10:13:54
ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

2018-06-04 10:09:45
WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO

2018-06-04 10:05:21
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

2018-06-04 10:01:13
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

2018-06-04 10:00:26
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Udostępnianie danych z ewiencji ludności

2018-06-04 09:59:57
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU CZASOWEGO POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2018-06-04 09:55:35