Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Udostępnianie danych z ewiencji ludności

2019-01-24 09:39:53
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

2019-01-24 09:20:20
ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

2019-01-24 09:19:04
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

2019-01-24 09:22:14
WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO

2019-01-24 09:23:35
WYLELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

2019-01-24 09:16:11
ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI ZAWIERAJĄCE ODPIS DANYCH WNIOSKODAWCY

2019-01-24 09:13:25
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

2018-06-04 10:00:26
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU CZASOWEGO POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2018-06-04 09:55:35
NADANIE NUMERU PESEL

  

 

2019-01-24 08:42:48