Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna: Art. 9b ust. 1-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

2017-02-14 10:41:01
24.10.2017 r. - Rejestr działalności regulowanej

24.10.2017 r. - Rejestr działalności regulowanej

2017-10-30 14:47:17