Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki konkursu

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołow w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

2019-03-15 09:07:04
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złożona przez Wołowski Klub Bokserski "Champion"

2019-03-06 09:05:58
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego TANGO

2019-02-27 15:06:02
Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

2019-02-22 13:52:14
Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-02-18 11:09:29
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Gminy Wołow z dnia 6 lutego 2019 r.  w sparwie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołow w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

2019-02-07 10:36:13
Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

2019-01-25 08:20:40
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołow w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Gminy Wołow z dnia 22 stycznia 2019 r.

2019-01-22 15:30:23
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

2019-01-18 09:52:17
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

2019-01-15 09:37:42