Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołow w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Gminy Wołow z dnia 22 stycznia 2019 r.

2019-01-22 15:30:23
Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Burmistrza Gminy Wołow

Zarządzenie w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołow w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pozytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2018

2018-01-19 13:49:04
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

2019-01-15 09:37:42
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

2019-01-18 09:52:17
Zarządzenie nr 286/2018 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 286/2018 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

2018-12-21 12:26:40
Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

2018-01-04 08:45:17
zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

2017-01-17 08:02:22
Wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

2017-05-22 15:19:40
Wyniki otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wspracia i upowszechniania kultury fiycznej i sportu w roku 2018

2018-01-25 09:03:45
Wyniki konkursu

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołow w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

2019-03-15 09:07:04