Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-16 14:52:32 Zarządzenia Burmistrza rok 2018 / 40 / 2018 Joanna Białkowska Publikacja artykułu
2018-02-16 14:42:56 Kadencja VII 2014-2018 / UCHWAŁA NR LV/359/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 9 lutego 2018r. Magdalena Przybytek Publikacja artykułu
2018-02-16 14:38:48 Kadencja VII 2014-2018 / UCHWAŁA NR LV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 9 lutego 2018r. Magdalena Przybytek Publikacja artykułu
2018-02-16 14:31:37 Kadencja VII 2014-2018 / UCHWAŁA NR LV/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 9 lutego 2018r. Magdalena Przybytek Publikacja artykułu
2018-02-16 14:28:14 Kadencja VII 2014-2018 / UCHWAŁA NR LV/356/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 9 lutego 2018r. Magdalena Przybytek Publikacja artykułu
2018-02-16 14:23:50 Kadencja VII 2014-2018 / UCHWAŁA NR LV/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 9 lutego 2018r. Magdalena Przybytek Publikacja artykułu
2018-02-16 14:20:30 Kadencja VII 2014-2018 / UCHWAŁA NR LV/354/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 9 lutego 2018r. Magdalena Przybytek Publikacja artykułu
2018-02-16 14:13:46 Kadencja VII 2014-2018 / UCHWAŁA NR LV/353/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 9 lutego 2018r. Magdalena Przybytek Publikacja artykułu
2018-02-16 11:30:09 Zamówienia publiczne powyżej 30.000 Euro / 18.01.2018 Anna Mykowska Edycja artykułu
2018-02-16 11:26:23 Pożytek Publiczny / Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna Publikacja artykułu